Page 11 - In memoriam Costin Marculescu
P. 11

În popor se spune :...“despre morți numai de
                          bine”... Desigur, atunci când unul dintre noi pleacă
                          din lumea aceasta vremelnică, instinctiv căutăm
                          să scoatem în relief punctele albe, luminile și
                          plusurile vieții celui despărțit de noi... După
                          cuvântul Mântuitorului știm că cine spune că nu
                          are păcat, “mincinos este”, întrucât, atât timp cât
                          viețuim pe pământ suntem supuși greșelilor
                          (păcatelor), manifestate în cele trei straturi ale
                          existenței: gând, cuvânt și faptă...Așadar, nici
                          Costin Mărculescu, pe care îl pomelnim acum, ca
                          unul ce a plecat într-o călătorie fără întoarcere, nu
                          a fost scutit de acest adevăr ontologic...
                          L-am cunoscut pe Costin în urmă cu aproape
                          douăzeci de ani. Dintru început mărturisesc că
                          am văzut în el, mai întâi, actorul, vedeta,
                          acoperită de laurii efemeri ai orgoliului și
                          deșărtaciunii acestei vieți...
                          Dar, la un moment dat, privind mai atent, am

     descoperit în sufletul lui o comoară! Avea lumină... Credință! Și nu o credință
     conjuncturală, ce ar putea ține de vreun fel de superstiție minoră, în căutarea unui
     Dumnezeu, pe care nu-l înțelege și nu îl cunoaște, sau într-un mod limitativ, vinind la
     biserică pentru a se pune bine și cu El...Sau a unui Dumnezeu, pe care îl caută doar
     atunci când are un necaz sau vreo încercare...Nu! Costin îl vedea pe Dumnezeu ca
     pe un părinte, ca pe un frate mai mare...
     Îl căuta pe Hristos în biserică, discret și tăcut, pentru a-i mulțumi Acestuia, cu
     recunoștința neștirbită de vreo îndoială... Îi mulțumea astfel, și pentru cele bune, dar
     și pentru cele mai puțin bune... Înțelegând că tot ce i se întâmplă sunt rânduite spre
     luminarea întru Dumnezeu a sufletului său bun, dar atât de încercat...
     În acest context, am văzut în Costin Mărculescu, un om adevărat... Și nu spun
     cuvinte mari... Dacă ști să privești omul din interior spre exterior, și nu invers, poți
     avea și surprize plăcute. Costin a rămas viu, și nu mort, în memoria multora, ca un
     prieten de nădejde, discret și tăcut în privința propriilor sale dureri și zbateri
     interioare...Fără să facă zgomot, atunci când durerea îi copleșea sufletul și fără să-și
     arate lacrimile, când viața îi închidea multe porți, ce altădată erau larg deschise, a
     rămas tăcut și cu un zâmbet viu pe buze, în fața încercărilor, având coloana
     vertebrală dreaptă....
     Un actor cu talent înnăscut, ce mai avea , desigur, încă multe de spus acestei lumi
     supusă trecerii, și în filme, dar și în viața de zi cu zi...
     A plecat la Cer, prematur, dar cu o zestre sufletească frumoasă. De aceea Îl rugăm pe
     Preamilostivul Dumnezeu, să așeze și sufletul lui Costin în loc luminat, de unde a
     fugit toată durerea, întristarea și tot suspinul!
     Veșnică să-ți fie pomenirea, prietene, Costin Mărculescu!

                              Preot Emil-Nedelea Cărămizaru
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16